Náhradní plnění

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl).

Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

více informací »
Nebyl nalezen žádný článek